تبلیغات
انجمن علمی پژوهشی نگاه سبز - گیاهان
 
 
دبیر انجمن
باز هم تو مثل همیشه دل میبری سلام بر همه ایرانیان، سایت قدرتمند علمی تحقیقاتی نگاه سبز "گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور اردستان" لحظاتی پر از پیشرفت را در این سایت برای شما ارزومند است امید است با انتقادات و پیشنهادات خود تضمینی بر کیفیت این وبسایت باشید ،،از قبل تشکر مارا پذیرا باشید،،
 
 
گیاهان
نوشته شده در سه شنبه 18 مهر 1391
ساعت : 12:57 ق.ظ
نویسنده : ابراهیم لطیفی هندوآبادی

گیاهان

پوششی

سوسن چلچراغ

گرمازا

مریم گلی

و..............

همانند معماری منحصر به فرد و آمیخته با نظم باغ ایرانی، گونه‌های گیاهی موجود در آن نیز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ایرانی همچنانكه معماری با اصول و قواعد خاصی متناسب با هندسه و نظام‌های باغ صورت می‌گرفت، كاشت گیاهان و نیز انتخاب نوع آنها پیرو قاعده و قانون خاصی بوده است. كوشك باغ، محور بندی و آسه‌‌بندی (محوربندی) باغ، تعبیه آب نماها و استخر، فرش كف، كرت‌بندیها، تعداد درختان و محل كاشت آنها و اینكه چه نوع گیاهانی دقیقاً در كجا باید كاشته شوند، از نظامی بسیار قانونمند و نمایانگر یك هماهنگی منطقی و هندسی در باغ پیروی می نموده است. گرچه اقلیم هر منطقه نیز در نوع انتخاب پوشش گیاهی باغ موثر بوده، اما تحت هر شرایطی نظم و قانونمندی، جز جدایی‌ناپذیر یك باغ ایرانی می‌باشد. به طور مثال در نواحی جنوبی ایران، همانند كرمان و شیراز كاشت نخل، انواع مركبات، سرو و پسته رواج بسیار داشت، حال آنكه در مناطق شمالی‌تر همانند تهران چنار، گردو، بادام و كاج كاشته می‌شد. امروزه با گذشت زمان و به وجود آمدن تغییرات نامطلوب، نظم و اصالت بسیاری از باغهای تاریخی رو به نابودی است. بسیاری از گونه‌های گیاهی بدون توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی درجای نادرست كاشته شده‌اند و یا در بسیاری از موارد، نظام هندسی كلی باغ در اثر بی‌توجهی و تغییرات نامناسب صورت گرفته، از میان رفته است. به طور كلی در خصوص گونه‌های گیاهی موجود در باغهای ایرانی اطلاعات كمی موجود است و به اهمیت موضوع آنطور كه باید پرداخته نشده است. شناسایی گونه‌های گیاهی و نیازهای محیطی هرگیاه، خصوصاً گونه‌های نادر قدیمی كه بسیاری از آنها در معرض خطر نابودی قراردارند، یكی از مهمترین اموری است كه باید مورد توجه قرارگیرد، تا گونه‌های قدیمی وبا ارزش از خطر زوال و نابودی حفظ شوند و از ورود گیاهان جدید كه هیچ تناسبی با بافت تاریخی ، فرهنگی یك باغ ایرانی ندارند، جلوگیری شود. هدف از این بخش از سایت بازشناسی گونه‌‌های گیاهی باغ ایرانی به منظور ارتقاء سطح دانسته‌ها در خصوص گیاهان موجود در یك باغ تاریخی و اهمیت آنها است. همچنین شناسایی خواص گیاهان باغ ایرانی و مكان مناسب كاشت آنها با توجه به اقلیم هر منطقه نیز در این بخش از سایت مورد توجه قرارد می گیرد. برای تهیه كلیه مطالب در خصوص نحوه كاشت و نوع گیاهان باغ ایرانی از سه منبع باغهای ایرانی (پیرنیا ،محمد كریم) ، باغ ایرانی (دانش دوست، یعقوب) و باغ (ابوالقاسمی، لطیف) استفاده شده است
اصول شناسایی و رده‌بندی گیاهان
مطالب مربوط به این بخش برگرفته از جزوه گیاه شناسی دانشگاه تهران تألیف مهندس ناهید حریری است. منظور از رده بندی گیاهان، تقسیم‌بندی گیاهان برای سهولت آشنایی با آنهاست. در این جا رده‌بندی گیاهان تا حد نیاز یعنی تیره هرگیاه در نظر گرفته شده است. به طوركلی بهترین و علمی‌ترین روش شناسایی گیاهان ، شناسایی و رده‌بندی آنها بر مبنای فیلوژنی ( ارتباط خویشاوندی) استوار است، زیرا این روش شناسایی، اساسی عینی و نه ذهنی دارد. تقسیم‌بندی گیاهان باغ ایرانی ، براساس شكل ظاهری و نوع كاربرد آنها به درخت، درختچه، درختان میوه، بوته‌ها، گلهای تزئینی، گیاهان پوششی و گیاهان رونده تقسیم‌بندی شده است. همچنین شناسایی و تقسیم بندی گیاهان براساس اهمیت آن گیاه در باغهای تاریخی و میزان توجهی كه درقدیم به هر نوع گیاه می شده است، صورت گرفته است. بنابراین دسته بندی و شناسایی گیاهان در اینجا، براساس سیستم گیاه‌شناسی انگلر (Engler) (یكی از سیستمهای رده‌بندی گیاهان كه در آن تك لپه‌ایها قبل از دو لپه‌ایها قراردارد و همچنین دو لپه‌ایهای بی گلبرگ را نسبت به گلبرگداران ابتدایی‌تر می‌دانند ) صورت نگرفته، زیرا نیازی به چنین دسته‌بندی در باغ ایرانی احساس نمی‌شود. تعاریف: 1-تیره یا خانواده(family) : معمولاً از یك یا چند جنس كه از نظر بعضی صفات شبیه به یكدیگرند تشكیل یافته است. 2-جنس (Genus): به مجموعه ای از گونه‌‌ها كه بین آنها چند صفت مشترك مشاهده می‌شود، اطلاق می‌گردد. به طور كلی جنس از گونه‌‌كلی تراست. 3-گونه(Species): واحد اساسی و مقدماتی رده بندی است كه مطالعه آن بسیاری از حقایق سلول شناسی و وراثت را آشكار می سازد. مجموعه افرادی را كه از هر حیث با یكدیگر مشابهت كامل دارند و هنگام تولید مثل افراد مشابه خود را به وجود می آورند، گونه می‌نامند، كه در شناسایی گیاهان باغ ایرانی مهمترین قسمت است. 4-واریته (Variety): از تقسیمات گونه است و توسط یك یا چند صفت از گونه اصلی مشخص می‌شوند. رنگ گل و رنگ برگها و همچنین كاهش یا افزایش تعداد گلبرگها و بالاخره فقدان خار در روی میوه از صفاتی است كه مشخص كننده واریته از گونه اصلی است. از آنجاییكه برای شناسایی گونه‌های گیاهی یك باغ بررسی تا حد تیره كفایت می‌كند و بیش از آن برای طبقه بندیهایی با اهداف دیگر لازم می‌باشد، از ذكر واحدهای سیستماتیك ( :Taxaعلم رده‌بندی گیاهان) بزرگتر خودداری شده است.
نامگذاری گیاهان
نامگذاری گیاهان طبق قوانین خاصی انجام می‌گیرد. نخستین كسی كه نامگذاری علمی نباتات را مرسوم كرد، دانشمندی به نام لینه (Linne) (پدر علم گیاه شناسی ) بود. لینه پایه گذار علم گیاه شناسی بود و امروزه روش لینه را برای نامگذاری گیاهان در دنیا استفاده می‌كنند. این روش عبارت است از مجموع نام جنس و نام گونه، كه در آن ابتدا نام جنس و كنار آن نام گونه را قرار می‌دهند. گونه را بعنوان صفت جنس در نظر می‌گیرند و معمولاً صفت باید با اسم (گونه یا جنس) مطابقت نماید. مثلاً اگر پسوند" us" برای جنس به كار رود، صفت (گونه) آن نیز دارای همین پسوند می‌شود. البته در این نامگذاریها تعدادی استثناء نیز وجود دارد. طبقه‌بندی بین‌المللی گیاهان، اسامی‌گونه همیشه با حرف كوچك و اسم جنس با حرف بزرگ نوشته می‌شود. گونه‌هایی كه دارای واریته هستند، نام واریته آن را پس از نام جنس وگونه آنها ذكر می‌كنند. به عنوان مثال درخت(زربین) واریته‌ای از درخت سرو است و نام علمی آن به شرح زیراست: Cupressus sempervirens var. harixentallis گونه‌هایی كه دارای كولتیوار ( :Cultivarیكی از واحدهای رده بندی كه از گونه كوچكتر است) باشند، نام كولتیوار آنها را بعد از جنس و گونه می‌آورند: مثل كبوده شیرازی Populus alba cv. Kabaude shirazi

 

گیاهان پوششی

1-شبدر زینتی(دایكوندرا) Dichondra repens Leguminoseae: تیره در ایران كشت این نوع شبدر هنوز هم متداول است. این گیاه پوششی همانند چمن كاشته، و نگهداری می‌شود. این گیاه در شهرهای شمالی ایران‌، بسیار كشت می‌شود. در تهران نیز در نواحی شمیرانات كشت آن به خوبی انجام می‌شود. پوشش اصلی باغ ایرانی در قدیم این نوع شبدر زینتی بوده است.
2- شبدر:Trifolium Leguminose: تیره از دولپه‌ای‌ها)گیاهانی كه در مقابل تك لپه‌ایها هستند و دانه آنها حاوی دو رشته مواد غذایی (آلبومن ) كه از یكدیگر جدا هستند می باشد. (با گلهایی به رنگ سفید‌، صورتی و قرمز است. میوه آن كوچك و دارای یك دانه می باشد. گونه‌‌های مهم آن شبدر معمولیT.repens، شبدر هیبرید T.hibridum T.repens و شبدرگل درشت T.incor nataum با گلهای سرخرنگ است.
3- یونجه باغی:Lotus Leguminoseae:تیره گلهای آن به رنگ قرمز یا زرد و میوه نیام آن كشیده و طویل است. پس از شبدر (Trifolium) یكی از گونه‌‌های معروف پوشش گیاهی باغ در گذشته بوده است. در فصول سرد، كاشت آن درختان را از خطر سرمازدگی محافظت می كند.
4- چمن:Gramineae : تیره به طور كلی چمن یك گونه جدید است و در قدیم‌، در باغهای تاریخی كشت نمی‌شده است. اما امروزه در بسیاری از باغهای تاریخی‌، به عنوان پوشش باغ استفاده می‌شود.
چمن پوآپاراتنسیس:Poa pratensis با اسامی تجاری مریون و بارون شناخته می‌شود‌، دارای بذر ریز است. در برابرگرما مقاوم‌، اما درصورتیكه گرمای هوا بیش از40 شود رشد آن متوقف می گردد. در ایران به چمن هلندی مشهور است. چمن لولیوم :L0lium perenne بذرآن نسبت به قبلی درشت تر است. به آن چمن یا رندی هم می‌گویند. برگهای آن نیز درشت تراست.
چمن فستوكا: Festuca rubra از چمنهای كاملاً سردسیری است. در فصل گرما از بین می رود و بذر آن درشت است.
چمن اگروسیتس:Agrostis tenuis بذرآن بسیار ریز می باشد. مقاومت آن نیز در برابر شرایط نامساعد محیطی كم است.
چمن آفریقایی : Cynodon dactylon بسیار در برابر گرما و خشكی و شوری خاك مقاوم است. علاوه بر كاشت بذر از طریق تقسیم بوته نیز تكثیر می‌شود.
زوی زیا: Zoysia این چمن نیز به گرما و خشكی مقاوم است وبا آب و هوای مناطق گرم ایران سازگاری پیدا كرده است

 

سوسن چلچراغ)

در سال ۱۳۵۴ گیاه شناسی به نام لدربوری در منطقه عمارلو ، روستای داماش موفق به شناسایی این گونه نادر شد و پس از آن سوسن چلچراغ کانون توجهات داخلی گردید.

پس از معرفی این گل به دولت ایران در همان زمان از سوی شورای عالی محیط زیست در زمره آثار زیست محیطی ملی کشور به ثبت رسید و طی این سالها رویشگاه سوسن چلچراغ در روستای داماش به مساحت ۴ هکتار تحت حفاظت قرار گرفته است.

قامت این گل حدود یک متر است و از آنجا که گلهای آن به طرز خاصی به پایین برگشته اند نام سوسن چلچراغی به خود گرفته است. گل ملی سوسن چلچراغ، تنها گلی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

گل سوسن چلچراغ از تیره لی لیوم بوده و فقط در بخش عمارلو در دهکده داماش و لنکران جمهوری آذربایجان رشد می کند.زمان رویش این گل در ماه های خرداد و اوایل تیر است که به صورت گلی با قامت بلند به شکل واژگون شکفته می شود. شکوفه های این گل با رنگ سفید به صورت واژگون باز شده و انتهای گلبرگهای آن پوشیده از دانه های برجسته و پرچم های بسیار بلند است.

سوسن چلچراغ به دلیل این همه زیبایی و ارزش ، از سال ۱۳۵۵ رسماً توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد حفاظت قرار گرفت و در فهرست آثار ملی طبیعی کشور ثبت شده ، از آن زمان تاکنون ۲۷ سال می گذرد .

سوسن چلچراغ هنوز هم به طور کامل توسط سازمان حفاظت محیط زیست گیلان نگهداری می شود و با توجه به نادر بودن این گل ملی و ثبت شده در فهرست میراث طبیعی، سازمان محیط زیست اطراف این زمین را حصار کشی کرده و از آنجا که این منطقه جزء مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور است هرگونه بهره برداری از آن تنها با مجوز رسمی از دفتر وزارت و بازرسی سازمان محیط زیست کشور ممکن خواهد بود.
«گل سوسن چلچراغ گونه ای منحصر به فرد در ایران و محل رویش آن در منطقه عمارلو در استان گیلان است. این گل پرطرفدار در حال حاضر توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان به طور كامل محافظت می شود.»سوسن چلچراغ از اواسط خرداد گل می دهد و گل های آن تا نیمه تیرماه پایدار می ماند و محل رویش آن در ایران، در قریه داماش در بخش عمارلو از توابع رودبار است. سوسن چلچراغ ارزش و شهرت ملی و جهانی دارد و بسیار آسیب پذیر است به طوری كه در صورت نابودی پرورش آن ممكن نیست.
بندرانزلى ـ فرهادنظرپور: «سوسن چلچراغ» نام گل زیباى نادرى است كه طى سالیان درازى روستاى داماش از توابع رودبار محل رویش آن بوده است اما از آنجا كه به دلیل عدم اطلاعات و شناخت كافى كسى بدان توجهى نداشت، همچنان گمنام باقى مانده بود.درسال ۱۳۵۴ گیاه شناسى به نام «لدربورى» Lederbouri- - در این منطقه موفق به شناسایى این گونه نادرشد و پس از آن «سوسن چلچراغ» كانون توجهات داخلى گردید.«سوسن چلچراغ» به غیر از روستاى كوچك داماش و منطقه لنكران جمهورى آذربایجان درهیچ كجاى جهان یافت نشده است؛ پس ازمعرفى این گل به دولت ایران درهمان زمان ازسوى شوراى عالى محیط زیست درزمره آثار زیست محیطى ملى كشور به ثبت رسید و طى این سالها رویشگاه سوسن چلچراغ درروستاى داماش به مساحت ۴هكتار تحت حفاظت قرارگرفته است.قامت این گل حدود یك متر است و از آنجا كه گلهاى آن به طرزخاصى به پایین برگشته اند نام «سوسن چلچراغى» به خود گرفته است.شایان ذكراست، این گل از سال ۷۴ در ارتفاعات قله درفك استان گیلان نیز دیده شد كه برروى صخره هاى صعب العبور این منطقه و مابین درختچه هاى راش خودنمایى مى كند.فصل رویش و گل دهى سوسن چلچراغ از اواسط خرداد تا نیمه تیرماه است و دراین مدت مشتاقان زیادى از علاقه مندان براى تماشاى این گل به داماش سفرمى كنند.اما كارشناسان براین عقیده اند كه اگر ازسوى سازمان حفاظت محیط زیست اقدامى جدى براى محافظت از این گل به عمل نیاید، شهرت گل چلچراغ خود موجب نابودیش خواهدشد.

درسال ۱۳۵۴ گیاه شناسى به نام «لدربورى» Lederbouri- - در این منطقه موفق به شناسایى این گونه نادرشد و پس از آن «سوسن چلچراغ» كانون توجهات داخلى گردید.

«سوسن چلچراغ» به غیر از روستاى كوچك داماش و منطقه لنكران جمهورى آذربایجان درهیچ كجاى جهان یافت نشده است؛ پس ازمعرفى این گل به دولت ایران درهمان زمان ازسوى شوراى عالى محیط زیست درزمره آثار زیست محیطى ملى كشور به ثبت رسید و طى این سالها رویشگاه سوسن چلچراغ درروستاى داماش به مساحت ۴هكتار تحت حفاظت قرارگرفته است.

گل ملی سوسن چلچراغ، تنها گلی است كه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و بنابه گفته كارشناسان این گونه گیاهی در جهان منحصر به فرد بوده و تنها یك نقطه از ایران، در بخشی از شمال، مكان مناسب رویش آن است. گل سوسن چلچراغ از تیره «لی لیوم» بوده و فقط در منطقه رودبار در بخش عمارلو در دهكده داماش رشد می كند. زمان رویش این گل در ماه های خرداد و اوایل تیر است كه به صورت گلی با قامت بلند به شكل واژگون شكفته می شود.علت نامگذاری گل چلچراغ، باز شدن آن به شكل واژگون و چلچراغ است. این گل با رنگی سفید باز شده و انتهای گلبرگ های آن پوشیده از دانه های برجسته و پرچم های بسیار بلند است. هر چند منطقه رویش این گل منطقه ای حفاظت شده است و از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست محصور شده، اما به دلیل بی توجهی مسئولان این گل در معرض انقراض كامل قرار گرفته است و گفته می شود كه به دلیل نایاب بودن گل چلچراغ در دنیا، مورد توجه بسیاری از سودجویان بوده و گروه هایی در قالب پژوهشگر نسبت به جمع آوری و انتقال آن اقدام می كنند. این در حالی است كه تاكنون سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به جلوگیری از این امر، اقدام قابل توجهی به عمل نیاورده است و روند نابودی گونه های گیاهی ارزشمند در كشور هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. به گفته كارشناسان این بی توجهی، تنوع اكوسیستمی را كه غالبا در كشور ایران منحصر به فرد است با خطر نابودی مواجه كرده است.
سوسن چلچراغ به دلیل این همه زیبایی و ارزش، از سال 1355 رسما توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد حفاظت قرار گرفت و در فهرست آثار ملی طبیعی كشور ثبت شده از آن زمان تاكنون 27 سال می گذرد. سوسن چلچراغ هنوز هم به طور كامل توسط سازمان حفاظت محیط زیست گیلان حفاظت می شود و با توجه به نادر بودن این گل ملی و ثبت شده در فهرست میراث طبیعی، سازمان محیط زیست اطراف این زمین را حصار كشی كرده و از آنجا كه این منطقه جزو مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست كشور است هر گونه بهره برداری از آن تنها با مجوز رسمی از دفتر نظارت و بازرسی سازمان محیط زیست كشور ممكن خواهد بود.
==========================

اگه بعضی هاش تكرار شده به خاطر اینه كه از چند تا منبع مختلفه. امیدوارم مفید باشه.
در ضمن این گل و لاله ی واژگون واقعا دو تا گونه ی فوق العاده زیبا از گیاهان ایران هستن. و سوسن چلچراغ كه حفاظت شده هم هست.

 

گیاه گرمازا

کلم مرداب بانام علمی Symplocarpus foetidus از خانواده ی Araceae دارای گل آذینی با خاصیت گرما زایی عجیب است ، در فصل زمستان که دمای هوا بسیار پایین است و همه چیز یخ زده این گیاه می تواند گرمایی برابر با 70 درجه فارنهایت ایجاد کند ، که این امرباعث ذوب شدن برف های اطراف گیاه می شود .کلم مرداب در نواحی مرطوب ، نزدیک به آب و در اطراف مرداب ها رشد می کند.
ارتفاع این گیاه به 30 تا 60 سانتی متر می رسد. گیاه دارای برگهای بزرگ و گل آذین غیر عادی است که در اواخر زمستان از میان برف ها به نمایش در می آید.برگهای کلم مرداب همیشه بعد از تشکیل گل آذین ظاهر می شود. گیاه به صورت متراکم رشد می کند ،البته این موضوع از رشد دیگر گیاهان در میان انبوهی از کلم مرداب جلوگیری نمی کند .تکثیر و گرده افشانی گیاه به خاطر بوی تعفنی که گیاه از خود منتشر می کند به دست حشراتی مثل مگس ها و پروانه ها و سوسک ها انجام می شود.کلم مرداب گیاهی چند ساله است ، بعضی منابع اظهار می کنند که این گیاه می تواند حتی تا 100سال هم زندگی می كند.

 

مریم گلی

ایران در سالیان دور یکی از مراکز تولید و عرضه گیاهان دارویی به شمار می رفت، همچنین تلاش دانشمندان ایرانی برای شناسایی و معرفی گیاهان دارویی بی اثر نبود. بطوریکه اسماعیلیان که حدود 600 سال قدرت بلامنازعه در عرصه ایران بودنند، پایه های اقتصادی حکومت خود را تا حد زیادی به تولید و صدور گیاهان دارویی استوار کردند بویژه در منطقه تفرش و اطراف آن هنوز هم آثار قلاع اسماعیلیه و فعالیت های از این دست، باقی است (5).
فراتر از یک هزار سال پیش از مریم گلی به عنوان گیاهی داروئی استفاده می شده است(4).به فارسی در بعضی مناطق "مریمی" و "مریم گلی" در کتب طب سنتی و به عربی "مریمیه"، "شالبیه" و "مریمیه صغیره" نام برده می شود. به فرانسوی sauge و sauge officinale و the` de france و the` de grece و herbe sacre`e و به انگلیسی sage و garden sage و common sage گفته می شود(12).
کلمه sage از کلمه لاتین salvare به معنی رها بخش یا شفا آمده است. در گذشته بر این گمان بودنند که اگر شخصی یک گیاه sage در حیاتش داشته باشد فردی موفق و شاید فنا ناپذیر می شود(24). در قدیم مریم گلی را دوای همه دردها می دانستند و امروزه هم با تحقیقات بعمل آمده معلوم شده که این گیاه دارای خواص درمانی مهمی است که می تواند بسیاری از بیماریها را معالجه و درمان کند (13).
مردم در گذشته از این گیاه به عنوان ماده ای مدر، عامل انعقاد خون و نیز داروی ضد تعرق استفاده می کرده اند. در بسیاری از فارماکوپه ها از برگهای مریم گلی رسما به عنوان دارو یاد و خواص آن را بر شمرده است. از عصاره مریم گلی برای مداوای برخی از بیماریهای مربوط به حلق و حنجره و همچنین برای شستشوی دهان استفاده می شود.
اسانس این گیاه خاصیت ضد باکتریایی دارد و از آن در صنایع داروسازی، غذایی و همچنین در صنایع بهداشتی و آرایشی استفاده می شود (4). این گیاه از ادویجات قوی بشمار می رود. طعم آن مختصری تلخ و قابض است(10).
مصرف زیاد این گیاه مناسب نیست و تاثیر نامطلوبی در ضربان قلب خواهد داشت. همه ساله زمینهای زراعی وسیعی در شبه جزیره بالکان، روسیه، آمریکا، ایتالیا و همچنین کشورهای اروپای مرکزی برای کشت مریم گلی اختصاص می یابد(4).
مریم گلی از روزگاران کهن در مجموعه گیاهان طبی یونانی ها و رومی ها مورد شناخت و توجه خاص بوده است و ابتدا به عنوان داروی موثر برای معالجه عوارض نیش حشرات به عنوان ضد سم و همچنین داروی تونیک و مقوی برای تقویت روح و بدن و افزایش طول عمر به کار می رفته است. آثار شفابخش این گیاه در معالجه بیماری ها در کتابها و نوشته های طبیعی دانها و حکمای طب سنتی روزگاران کهن نظیر تئوفراست، فیلوسف یونانی (BC 287-372) و دیوسکوریدس، طبیب یونانی (قرن اول پس از میلاد) و پلی نی، طبیعی دان رومی (اوایل قرن اول میلاد مسیح) به تفضیل آمده است.
در دوران قرون وسطی حکمای طب سنتی اروپا از مریم گلی ضمن خواص متعددی که برای آن قایل بودند برای معالجه یبوست، وبا، سرماخوردگی و انواع تبها و اختلالات کبدی و صرع و فلج استفاده می کرده اند و در این گیاه را مقوی و مولد خون تازه و صالح می دانستند و برای تقویت عضلات و آرام کردن اعصاب تجویز می شده است.
از قرن نهم این گیاه به اروپا راه یافت و بسرعت توسعه یافت و پس از آن به چین وارد شد و در چین برای معطر کردن انواع مشروبات مورد استفاده قرار می گرفت و مصرف آن به قدری زیاد شد که در قرن هفدهم چینی ها در مقابل گرفتن هریک کیلو از برگهای خشک مریم گلی اروپایی حاضر بودند 4-3 کیلوگرم چای چینی بدهند.
در قرن شانزدهم در انگلیس قبل از اینکه چای به عنوان مشروب عمومی گرم معمول شود از برگهای مریم گلی دم کرده ، می خورند. پس از آن در 300-200 سال اخیر این گیاه به امریکا وارد شد و به عنوان ادویه عالی مورد توجه خانه دارها قرار گرفت. در حال حاضر اسانس مریم گلی برای معطر کردن و خوشبو کردن گوشتهای کنسرو و انواع سوسیس و گوشت مرغ و در عطر سازی به عنوان اسانس پایه برای مخلوط کردن با سایر اسانسها برای تهیه عطر مردان به کار می رود(12).

اهمیت اقتصادی:
مریم گلی 5 تا7 سال عمر می کند. از آنجایی که با گذشت سن گیاه از مقدار مواد موثره آن به طور بارزی کاسته می شود، این گیاه تا چهار سال بازدهی اقتصادی دارد(4). کشورهای اصلی عرضه کننده شامل یوگوسلاوی، یونان، آلبانی، ایتالیا، اسپانیا و شوروی است که بیشتر از طریق جمع آوری گیاهان خودرو، انجام می گیرد (7).

گیاهشناسی:
گیاهی است به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر و دارای ظاهر پرپشت که به حالت خودرو و در اماکن خشک یا سنگلاخی و دامنه های بایر غالب نواحی آسیا و شمال آفریقا می روید و به علت زیبایی خاصی که دارد در باغچه ها کاشته می شود(1).

مریم گلی دارای سه زیر گونه است که عبارتند از:

لاواندولیفولیا:
در این زیر گونه برگها باریک و نیزه ای شکل اند. طول برگها حداکثر به 3 سانتی متر و پهنای آن به 1 سانتی متر می رسد. گل ها دمگل بسیار کوچکی دارند. اسانس این زیر گونه فاقد "تویون" است.

مینور:
برگهای آن در مقایسه با زیر گونه قبل بلندترند. طول آن 4 تا 7 سانتی متر و پهنای آن 1 تا 2 سانتی متر است. دمبرگ بسیار کوتاه و سطح گیاه از کرکهای کمی پوشیده شده است. دمگل بلند و طول آن 2 تا 5/2 سانتی متر است.
این زیر گونه در اتریش و شمال آلمان می روید و به دو فرم گل سفید (آلبی فلورا) و گل قرمز (روبریفلورا) مشاهده می شود.

ماژور:
در این گونه که به افیسینالیس نیز معروف است، برگها بلند و به طول 4 تا 10 سانتی متر و به پهنای 2 تا 5 سانتی متر است. هر دو طرف برگ پوشیده از کرکهای بسیار کوتاه است. این برگها تقریبا به شکل قلب می باشند. گلها درشت بوده، طول آنها به 5/3 سانتی متر می رسد و دارای دمگل کوتاهی نیز هستند.
اندامهای هوایی گیاه به خصوص برگها محتوی اسانس هستند. مقدار اسانس در شرایط اقلیمی مختلف متفاوت و بین 1 تا 5/2 درصد است. مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده آن عبارتند از : "تویون" (30 تا 50 درصد)، "سینئول" (10 تا 15 درصد)، "کامفور" (6 تا 10 درصد) و "بورنئول" (6 تا 14 درصد). از این ترکیبات دیگر اسانس می توان از "پنین" (1 تا 2 درصد) نام برد. گیاه همچنین شامل مواد تلخ (3 تا 8 درصد)، مواد تاننی، فلاونویید و مواد گلیکوزیدی و رزینی می باشد(4).

مبدا:
مریم گلی گیاهی است چند ساله که منشا آن نواحی شمالی مدیترانه(4) اروپا جنوبی و آسیای صغیر (14) گزارش شده است. این گیاه در کوه های آهکی مونته نگرو و هرزگوین در یوگوسلاوی سابق گسترش فراوانی دارد(4) این گیاه بومی ایران نبوده،ولی در سالهای اخیر با وارد نمودن بذر گیاه در نقاطی از ایران کشت شده که نتایج موفقیت آمیز نیز داشته است(1).
مریم گلی وحشی در اراضی خشک و سنگلاخ مناطق مختلفه آسیا و شمال آفریقا می روید، در ایران نیز این گیاه در آذربایجان شرقی و بعضی مناطق دیگر ایران در باغچه ها کاشته می شود

 

 

 

آزولا میهمان ناخوانده ( شیطان سبز )

ریشه كلمه آزولا یونانی است به معنی «در خشكی مردن». وجه تسمیه آن هم شاید به خاطر محل زندگی این گیاه باشد چرا كه آزولا وابسته به آب است و به طور كلی مرطوب پسند. این گیاه در همزیستی با جلبكی سبز- آبی به نام آنابینا توانایی جذب ازت مولكولی هوا را پیدا می كند. زادگاه اولیه این سرخس، آمریكای شمالی است ...

‹‹ آیا تا كنون درمورد این گیاه چیزی شنیده اید››؟

ریشه كلمه آزولا یونانی است به معنی «در خشكی مردن». وجه تسمیه آن هم شاید به خاطر محل زندگی این گیاه باشد چرا كه آزولا وابسته به آب است و به طور كلی مرطوب پسند. این گیاه در همزیستی با جلبكی سبز- آبی به نام آنابینا توانایی جذب ازت مولكولی هوا را پیدا می كند. زادگاه اولیه این سرخس، آمریكای شمالی است .آزولا نوعی سرخس است با برگ‌های كوچك به رنگ سبز تیره تا قرمز قهوه‌ای. طول این گیاه نهایتا به 5/2 سانتی متر می‌رسد. این گیاه برای اولین بار در سال 1873 میلادی شناسایی شد و تاكنون هفت گونه از این گیاه در جهان به ثبت رسیده است. آزولا در هم‌زیستی با جلبك سبز، آبی قابلیت جذب نیتروژن هوا را به دست می‌آوردكه وظیفه تامین مواد غذایی جلبك به عهده آزولا است و جلبك نیز در مقابل ازت مورد نیاز آزولا را فراهم می‌كند. آزولا در شرایط مناسب روزانه می‌تواند 2 تا 4 كیلوگرم ازت به هر هكتار مزرعه ارایه كند كه معادل 10 تا 20 كیلوگرم سولفات آمونیوم است امروزه دردنیا به سرخس آزولا به چشم یك علف هرز نگریسته نمی شود، بلكه آن را یك گیاه مفید و منبع غذایی به حساب می آورند جالب است بدانید كه یكی از دلایل شكست آمریكا در ویتنام كشت آزولا در مزارع برنج ویتنام بود. چون این گیاه با رشد سریع خود هم غذای مردم ویتنام را فراهم می آورد، هم غذای دام و طیور آنها را. آزولا گیاه سرشار از پروتئین بوده و بتاكاروتن آن از هویج بیشتر است.آزولا درایران

جلبك آزولا یكی از گونه های گیاهی وارداتی است كه در دهه اخیر تمام و یا اكثر مردابها و شالیزارها و بركه های شمالی را به سلطه خود در آورده است . در مدت زمان بسیار كمی از طریق كانال‌های آبیاری، رودخانه‌ها، گسترش پیدا میكند. به طوری‌كه یك توده كوچك آزولا در عرض 3 روز به دو برابر افزایش پیدا میكند .حتماً كسانی كه در تابستان به شمال ایران مسافرت نموده اند وسری به این مناطق زده اند فرشی زیبایی را مشاهده می كنند سبزرنگ كه اكوسیستم شمال را تحت اثر سوء قرارداده است . آزولادراواخر سال ۱۳۶۳متناسب سازگاری با مناطق شالیكاری باهدف تولید كود ازته به صورت طبیعی برای مناطق برنج خیز از كشور فیلیپین وارد ایران شده است.اما پس از مدت كوتاهی همه متوجه مشكلی بزرگتر شدند كه گریبان این مناطق را گرفته. این سرخس، ظرف مدتی كوتاه از طریق كانال های آبیاری و رودخانه در محدوده ای وسیع پراكنده شده و به تمام آب های سطحی شمال كشور به خصوص گیلان ، مازندران وگلستان راه پیدا كرد. این گیاه با برگ های ریز و رشدسریع، سطح آبها را می پوشاند و مانع رسیدن نور خورشید و اكسیژن به درون آب می شود. علاوه بر این با مصرف اكسیژن و مواد غذایی و بالا بردن اسیدیته آب، این زیستگاه ها را تضعیف كرده تا جایی كه رفته رفته تنوع گیاهی و جانوری زیستگاه به نابودی كشیده می شود. وبه خاطرنداشتن دشمن طبیعی و شرایط خوب زیستی به یك گیاه مهاجم و مرگ‌آور تبدیل شد.

جلبك آزولا دارای خصوصیاتی منحصر بفرد بوده ، بطوریكه توانائی سازگاری آن با محیط بسیار اعجاب آور است و براحتی و با سرعت زیاد با هر محیطی مانوس میشود. ریشه های آویزان و معلق در آب این گیاه ، براحتی این امكان را بآن میدهد كه تغییر مكان داده و با جریان آب بسهولت جابجا گردد و یكی از علل پراكندگی سریع آن نیز همین موضوع است

آزولا ، بمجرد ثابت شدن در یك مكان ، شروع به تكثیر میكند و ظرف مدت كوتاهی ، تمام سطح آب را می پوشاند، بطوریكه هیچ روزنه ای برای ورود نور خورشید به درون آب، وجود نخواهد داشت. ریشه های معلق جلبك ، تمام و یا اكثر املاح آب را جذب و صرف رشد و تكثیر خود میكند. طبیعی است ، وقتی نور بدرون آب نفوذ نكند و مواد مغذی هم كه نباشد ( یا كم باشد ) دیگر از رشد گیاهان آبزی دیگر و همچنین دیگر آبزیان مثل فیتوپلانگتونها و... خبری نیست . با توقف و یا كند شدن رشد این آبزیان مفید ، در داخل آب اكسیژن تولید نخواهد شد و بهمین دلیل جانوران آبزی مثل ماهیها و موجودات ذره بینی قادر به رشد و تكثیر نبوده و سیر نابودی را در پیش میگیرند. در عوض سیستمهای غیر هوازی شروع به فعالیت كرده و مرداب یا بركه را تدریجا به سیاهچاله هائی بد بو و غیر قابل زیست ، تبدیل میكند.از آنطرف هم موقعی كه مردابها خالی از موجودات آبزی گردند، دیگر مكان مناسبی برای پرندگان مهاجر نخواهد بود .

با این وصف ، بهمین سادگی اكوسیستم منظم چندین هزار ساله موجود بهم ریخته و رو به نابودی خواهد رفت و ما هم در حال نظاره و تماشا نشسته ایم.این جلبك در شالیزارها هم بعنوان یك رقیب جدی برنج در استفاده از املاح معدنی و مواد مغذی آب ، قرار گرفته و از رشد مناسب برنج جلوگیری كرده و قطعاً در صورت صحت این امر ، هزینه كشت برنج را بخاطر استفاده بیشتری كه باید از كود شیمیائی بشود، بالا میبرد. علاوه بر آنكه روند افزایشی استفاده از كود شیمیائی در طولانی مدت هزینه های سرمایه ای فوق العاده ای را بر مهمترین منبع حیات بشر یعنی خاك ، تحمیل میكند كه اصلا جبران پذیر نمیباشد.

كارشناسان شیلات معتقدند رشد شناور و سرطانی آزولا در سطح تالابها مردابها وشالیزارهای شمال باعث شده است تا اكثر گیاهان بومی منطقه به دلیل خفگی نابود شوند و نفس زندگی این اكوسیستم چندین هزار ساله به شماره افتد. هر چه هست آزولا زیستگاه‌های آبی شمال كشور به خصوص گیلان ومازندران را شدیدا تحت فشار قرار‌داده است و اگر روند رشد این گیاه به همین صورت ادامه یابد معلوم نیست بر سر این اكوسیستم منحصر به فرد جهانی چه خواهد آمد. و اینگونه شد كه آزولا در مدت زمانی اندك پوشش یكپارچه و در هم تنیده‌ای را روی منابع آبی شمال كشور گستراند.

 

گیاه روغنی كرامب، علف‌های هرز مزارع را كنترل می‌كند

كرامب، گیاه روغنی ناشناخته‌ای است كه استفاده از آن در تناوب‌های زراعی، آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز مزارع را كنترل می‌كند. سید محمدرضا نقوی‌زاده و محمدرضا لطفی – كارشناس اداره كل منابع طبیعی استان خراسان رضوی در مقاله‌ای به معرفی و شرایط كشت و موارد مصرف گیاه كرامب پرداخته‌اند. در این مقاله آمده است: گیاه كرامب از جمله گیاهان بومی مناطق تركیه و ایران است و به دلیل وجود اسید اروسیك در دانه آن در صنایع الكترونیك، پلاستیك، رزین، روغن‌ها، صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانه‌های این گیاه حاوی حدود 20 تا 40 درصد پروتئین و 35 تا 60 درصد روغن است و استرول‌های موجود در آن به دلیل دارا بودن خاصیت كاهش كلسترول خون، در مارگارین استفاده می‌شود. این مقاله می‌افزاید: استفاده از این گیاه در تناوب‌های زراعی جهت كاهش علف‌های هرز و آفات و بیماری‌ها توصیه شده است. كرامب گیاهی علفی، یكساله، با ارتفاع كمتر از یك متر، دارای شاخه زیاد با آرایش خوشه‌ای بزرگ از گل‌های زرد، تعداد زیاد بذر ریز و قهوه‌ای حاوی 40 درصد روغن، ریشه گسترده و عمیق با توانایی استفاده از قابلیت‌های خاك، ساقه محكم با مقطع تقریباً دایره و پوشیده از پرزهای نرم و كوتاه به رنگ سبز كلمی است كه در زمان رسیدن به رنگ سبز مایل به زرد تبدیل می‌شود. در پایان این مقاله آمده است: كشور ایران با دارا بودن 45 كارخانه بزرگ و كوچك روغن‌كشی، ظرفیت استحصال 2 میلیون تن روغن را دارد و با توجه به متوسط تولید سالیانه 400 هزار تن دانه روغنی در كشور و واردات یك میلیون تنی دانه روغنی در سال گذشته، بخشی از ظرفیت استحصالی كارخانجات خالی می‌ماند كه گیاه كرامب با توجه به تركیبات ویژه روغن و فرآیند تولید طبیعی منطبق با اصول تولید پایدار، از پتانسیل مناسبی در تكمیل ظرفیت خالی این تصفیه روغن كشور دارد. همچنین پژوهش‌ها نشان داده است كه این گیاه با شرایط كشور ما سازگاری داشته اما به دلیل عدم شناخت، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد لذا توجه به پتانسیل‌های بالای اقتصادی و اكولوژیك این گیاه توجه جدی‌تر مراكز تحقیقاتی و علمی را به شناخت ویژگی‌های اكولوژیك این گیاه و توسعه و ترویج آن می‌طلبد.

 

فرفیون
نام علمی: Euphorbia milli خانواده: EUPHORBIACEAE زمان گلدهی: بهار- تابستان، در شرایط مناسب سرتاسر سال نیازها: مكان آفتابی، مخلوط ماسه، خاكبرگ، خاك باغچه با نسبت های مساوی، هوای گرم و خشك كه خوب تهویه شود، حداقل حرارت قابل تحمل آن ۷ درجه سانتیگراد است. در دوره گلدهی خاك باید مرطوب نگهداشته شود ولی غرقابی نگردد، بقیه مدت سال در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاك خشك شود. در بهار و تابستان، دو هفته یك بار از كود مایع به غلظت ۲ گرم در لیتر استفاده شود. سیستم ریشه ای آن نسبتاً كوچك است و می توان آن را چندین سال در یك گلدان باقی گذاشت. شیره آن سمی است و ایجاد التهاب پوستی می كند. ازدیاد: قلمه سرشاخه به طول ۸ سانتی متر در اواسط تابستان و در درجه حرارت ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد.


شامه دورا
نام علمی:Chamaedorea Elegansخانواده:PALMACEAE نیازها: مناسب برای پشت پنجره های شمالی و شرقی، هرچند وقت سطح برگ ها را با آب مقطر ولرم شست وشو داده و برگ های تغییر رنگ داده را از ساقه جدا كنید. هفته ای یكبار باید خاك آن را غرقاب نمود، در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاك خشك شود. در فصل بهار و تابستان ماهی یك بار از كود مایع استفاده كنید.ازدیاد: از طریق كاشت بذر تازه در بهار درون خاكبرگ، مدت دو سال نشاءها را در محیطی گرم و مرطوب با درجه حرارت ۳۰-۲۴ درجه سانتیگراد نگهداری كنید.

آلسترومریا
نام علمی: Alstro meria spp.خانواده:ALSTROMERIACEAEگیاه دائمی با ریشه های غده ای كه گلهای زیبا و فراوان آن در فصل تابستان ظاهر می شوند و گلها دارای عمر طولانی بوده و به صورت گل بریده مورد استفاده قرار می گیرند.نیازها: مكان آفتابی و محفوظ از باد و باران، خاك غنی از مواد آلی و دارای زهكشی خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است ولی در زمستانهای سرد باید روی غده های در حال استراحت گیاه را با یك لایه خاك پیت و یا خشك پوشاند.ازدیاد: از طریق كاشت بذر یا تقسیم گیاه در اول بهار امكان پذیر است.

ژربرا
نام علمی:Gerbera Jamesonii hybrid خانواده: COMPOSITAE این گیاه دارای گلهای مینایی شكل پرگلبرگ و یا كم گلبرگ به قطر ۵ سانتیمتر در رنگهای قرمز، نارنجی، صورتی، زرد و سفید با مركز زردرنگ است. زمان اصلی گلدهی آن اوایل تابستان تا اواخر پاییز می باشد ولی در بهار و زمستان نیز آن را به گل می نشانند. (كاشت گلخانه ای) برگها كركدار و لوب دار به طول ۱۵ سانتیمتر هستند. انواع پاكوتاه به بلندی ۳۰-۲۵ سانتیمتر بیشتر به عنوان گیاه گلدانی استفاده می شوند و انواع پابلند به عنوان گل بریده به فروش می رسند.نیازها: مكان روشن كه حداقل نیمی از روز آفتابگیر باشد، نگهداری گیاه برای سال بعد مشكل بوده و گلهای ضعیفی تولید خواهد نمود. نیاز به خاك سبك و نسبتاً مرطوب دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۲۱- ۱۰ درجه سانتیگراد است.ازدیاد: از طریق كاشت بذر در ۱۸-۱۳ درجه سانتیگراد در پاییز یا اول بهار و یا تقسیم گیاه در اوایل بهار امكان پذیر است.

مروری بر گیاه هوفاریقون (.Hypericum perforatum L)

هوفاریقون با نام علمی L. Hypericum perforatum یك گیاه علفی دایمی از خانواده Hypericaceae است كه بومی غرب اروپا، آسیا و شمال آفریقا می‌باشد. اهمیت این گیاه در چند سال اخیر به عنوان یك داروی گیاهی به خصوص برای درمان افسردگی ملایم تا متوسط به طور قابل توجهی افزایش یافته است. تركیبات موثر اصلی این گیاه شامل هیپرفورین (یك فلوروگلوسینول پرنیله شده) و هیپریسین (یك نفتودیانترون) می‌باشد. البته تركیبات موثر بیولوژیكی دیگری نظیر فلاونویید و تانن نیز در این گیاه وجود دارد. هرچند هیپریسین به عنوان یك تركیب كلیدی در اندازه‌گیری كیفیت و ارزیابی هوفاریقون مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی مطالعات اخیر نشان داده كه هیپرفورین ممكن است عامل ضدافسردگی این گیاه باشد. به هر حال، هوفاریقون یك گیاه پرفروش است كه دارای جایگاه ارزشمندی در بازارجهانی می‌باشد.

مروری بر گیاه سرخدار (.Taxus baccata L)

درخت سرخدار با نام علمی .Taxus baccata L. یكی از سوزنی برگان متعلق به خانواده Taxaceae است. سرخدار درختی است سایه پسند كه به صورت مخلوط با سایر گونه‌های جنگلی، در اشكوب زیرین جنگل‌های مرطوب نواحی مدیترانه‌ای و برخی نقاط آسیا مثل شمال ایران یافت می‌شود. ارزش دارویی گونه T. baccata به واسطه وجود ماده Paclitaxel با نام تجاری تاكسول ((Taxol در برگ‌های سوزنی آن می‌باشد. تاكسول با تشكیل دوك تقسیم غیرطبیعی، موجب توقف رونویسی DNA در مرحله G2/M تقسیم میتوز شده و بدین ترتیب موجب مرگ سلول‌های در حال تكثیر می‌شود. تاكسول در سال 1977 برای درمان سرطان رحم و سرطان پستان توسط FDA مورد تایید قرار گرفت. با وجود ابداع روش‌های جدید تهیه Taxol نظیر كشت سلول، هنوز استخراج از منبع گیاهی اهمیت و جایگاه خود را در تامین این داروی ارزشمند حفظ كرده است.

 


:: مرتبط با: گیاهی ,
 دیدگاه شما برای نگاه سبز
http://dumbtisub.strikingly.com/ یکشنبه 2 تیر 1398 07:27 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully!
costo in farmacia cialis cialis billig cialis kaufen bankberweisung acquisto online cialis viagra or cialis cialis tablets look here cialis cheap canada cialis 10 doctissimo cialis dosage buy brand cialis cheap
http://gatasbers.strikingly.com/ شنبه 1 تیر 1398 03:45 ب.ظ

Great material. Thank you.
tarif cialis france 40 mg cialis what if i take costo in farmacia cialis precios de cialis generico buying cialis overnight buy original cialis cialis name brand cheap non 5 mg cialis generici we choice cialis uk cialis dose 30mg
Online cialis جمعه 31 خرداد 1398 11:08 ب.ظ

Amazing forum posts. Thank you.
overnight cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab cialis in sconto cialis canadian drugs online prescriptions cialis buy name brand cialis on line cialis 5 effetti collaterali cipla cialis online canadian drugs generic cialis compare prices cialis uk
how to buy cialis دوشنبه 27 خرداد 1398 12:03 ق.ظ

Thanks. Valuable information!
cialis prezzo al pubblico we use it 50 mg cialis dose cialis taglich generic cialis soft gels wow cialis 20 order generic cialis online dose size of cialis compare prices cialis uk cialis generika we like it cialis soft gel
Cialis pills یکشنبه 26 خرداد 1398 09:53 ق.ظ

Useful write ups. Thank you.
effetti del cialis cialis generico online cialis 5 mg buy cialis savings card cialis sale online wow cialis tadalafil 100mg cialis name brand cheap click now cialis from canada only now cialis for sale in us cipla cialis online
http://thernpeno.strikingly.com/ شنبه 25 خرداد 1398 08:12 ب.ظ

Cheers. An abundance of tips!

we recommend cialis best buy enter site very cheap cialis cialis for sale south africa buy original cialis viagra vs cialis wow cialis 20 cialis generico generico cialis mexico cialis 200 dollar savings card can i take cialis and ecstasy
http://specizev.strikingly.com/ جمعه 24 خرداد 1398 03:58 ب.ظ

You made your point!
rezeptfrei cialis apotheke buy online cialis 5mg acquistare cialis internet recommended site cialis kanada cialis 20 mg cost cialis usa cost cialis cuantos mg hay cialis dosage amounts cialis 5mg prix miglior cialis generico
Buy cialis جمعه 24 خرداد 1398 01:28 ق.ظ

Many thanks! Loads of write ups.

generic cialis tadalafil tadalafil generic cialis 20 mg best price generic cialis in vietnam we use it 50 mg cialis dose i recommend cialis generico buy cialis online nz buy cialis online cheapest cialis for sale south africa cialis generika
http://cialisvie.com/ دوشنبه 20 خرداد 1398 10:20 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cilas are there generic cialis buy cialis online nz cialis generic tadalafil buy buy cialis uk no prescription viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg scheda tecnica chinese cialis 50 mg cialis for daily use calis
medications treating ed چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 05:21 ب.ظ
ed medical treatments http://viagralim.us ed medical treatments !
Everyone loves it when people get together and share views. Great website, keep it up!
Cialis pills جمعه 16 آذر 1397 10:41 ق.ظ

You made your stand pretty clearly..
prices on cialis 10 mg free generic cialis cialis 5mg legalidad de comprar cialis how does cialis work opinioni cialis generico cialis for sale south africa comprar cialis navarr cialis side effects tadalafil tablets
buy cialis online safely سه شنبه 13 آذر 1397 06:30 ب.ظ

You have made your stand pretty nicely.!
cialis usa cost cheap cialis where to buy cialis in ontario cialis sale online brand cialis nl purchasing cialis on the internet effetti del cialis generic cialis soft gels cialis pills price each prices on cialis 10 mg
Online cialis سه شنبه 13 آذر 1397 07:21 ق.ظ

Kudos. Lots of write ups!

order generic cialis online cialis generique tadalafil generic acheter cialis meilleur pri buy name brand cialis on line buy cialis online legal the best choice cialis woman cialis per paypa comprar cialis 10 espa241a cialis bula
cialis دوشنبه 12 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Superb content. Kudos!
overnight cialis tadalafil cialis official site cialis 20mg preis cf cialis 10 doctissimo cialis 05 calis buy name brand cialis on line click now buy cialis brand cialis y deporte cialis pills price each
buy tadalafil online یکشنبه 11 آذر 1397 06:30 ق.ظ

Many thanks! Plenty of tips!

usa cialis online cheap cialis cialis tadalafil online tadalafil calis american pharmacy cialis precios cialis peru female cialis no prescription only best offers 100mg cialis cialis 5 mg effetti collateral
Generic cialis شنبه 10 آذر 1397 07:14 ب.ظ

Thanks, Terrific stuff!
when can i take another cialis precios cialis peru cialis generico postepay wow look it cialis mexico tadalafil 20 mg cialis para que sirve buy cialis online prescription doctor cialis we use it cialis online store cialis baratos compran uk
buy cialis usa شنبه 10 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Superb posts. Appreciate it!
rezeptfrei cialis apotheke cialis for sale dose size of cialis cialis cipla best buy cialis daily price cialis best cialis billig import cialis cialis herbs click now cialis from canada
buy cialis germany جمعه 9 آذر 1397 06:51 ب.ظ

Fantastic content. Kudos!
cialis australian price cialis prices in england dosagem ideal cialis buy cialis online only now cialis for sale in us cialis 5mg billiger cialis lowest price canadian drugs generic cialis achat cialis en europe acquisto online cialis
Buy cialis online پنجشنبه 8 آذر 1397 07:51 ب.ظ

Amazing content. Kudos!
calis cialis bula when can i take another cialis cialis generico lilly buy generic cialis low cost cialis 20mg free cialis walgreens price for cialis cialis great britain callus
Buy cialis پنجشنبه 8 آذر 1397 08:09 ق.ظ

This is nicely said! .
cialis for sale south africa cialis canada generic cialis soft gels click here take cialis comprar cialis navarr if a woman takes a mans cialis cialis prezzo di mercato buying cialis overnight cialis kamagra levitra cialis great britain
buy cialis pills online چهارشنبه 7 آذر 1397 07:34 ق.ظ

Kudos. I value it.
estudios de cialis genricos cialis tadalafil cialis generic availability tarif cialis france cialis efficacit cialis en 24 hora generic for cialis sublingual cialis online where cheapest cialis cialis baratos compran uk
Buy generic cialis چهارشنبه 11 مهر 1397 05:23 ق.ظ

Thanks, I enjoy it.
cialis side effects dangers cialis et insomni cialis online deutschland interactions for cialis cialis dosage recommendations buy name brand cialis on line click here cialis daily uk buying cialis overnight prices on cialis 10 mg get cheap cialis
Cialis canada دوشنبه 9 مهر 1397 04:16 ق.ظ

Many thanks! Lots of forum posts.

cialis 5 mg funziona venta de cialis canada achat cialis en itali acheter cialis meilleur pri 40 mg cialis what if i take cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg preis cf cialis kaufen bankberweisung tadalafil 20mg prix de cialis
canadian pharcharmy online یکشنبه 1 مهر 1397 06:26 ق.ظ

You said it nicely..
viagra canadiense canadian pharmacy no prescription pharmacy canadian online pharmacies reviews online pharmacies tech school are canadian online pharmacies safe canadian discount pharmacies in canada canadian pharmaceuticals canadian pharmaceuticals reviews canada drug
pharmacy canada best چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:00 ق.ظ

Thanks! Wonderful information!
prescription drugs without prior prescription online pharmacies india canadian government approved pharmacies canada medication trusted pharmacy canada scam online pharmacies india online canadian pharmacy how safe are canadian online pharmacies canada online pharmacies legitimate trusted pharmacy canada scam
Buy generic viagra سه شنبه 13 شهریور 1397 01:45 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of material!

buy real viagra online uk viagra mail order where to get viagra prescription safe place to buy viagra online buy viagra online without how to buy viagra online uk price of viagra uk cheap levitra buy viagra china online pharmacy levitra
viabiovit.com/viagra-women-antidepressants.html سه شنبه 23 مرداد 1397 07:30 ق.ظ

You actually stated it really well!
viagra at pharmacy buy viagra pills online uk viagra to buy online get online prescription for viagra buy online viagra how to buy viagra online without prescription pfizer viagra buy viagra canada online generic viagra order how to buy generic viagra
Generic cialis دوشنبه 22 مرداد 1397 11:08 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis from canada cialis coupon online cialis cialis efficacit precios de cialis generico where cheapest cialis cialis online holland india cialis 100mg cost tesco price cialis cialis price thailand
Buy generic cialis دوشنبه 7 خرداد 1397 11:32 ق.ظ

Cheers. I value it.
generic cialis in vietnam cialis daily prezzo di cialis in bulgaria cialis free trial cialis online deutschland female cialis no prescription cialis prices in england cialis 50 mg soft tab generic cialis at the pharmacy no prescription cialis cheap
Cialis online پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:02 ب.ظ

Useful content. Thanks a lot!
cialis per paypa usa cialis online cialis uk how much does a cialis cost cialis generisches kanada female cialis no prescription link for you cialis price wow cialis tadalafil 100mg free cialis sublingual cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30