تبلیغات
انجمن علمی پژوهشی نگاه سبز - آزمایشهای گیاه شناسی
 
 
دبیر انجمن
باز هم تو مثل همیشه دل میبری سلام بر همه ایرانیان، سایت قدرتمند علمی تحقیقاتی نگاه سبز "گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور اردستان" لحظاتی پر از پیشرفت را در این سایت برای شما ارزومند است امید است با انتقادات و پیشنهادات خود تضمینی بر کیفیت این وبسایت باشید ،،از قبل تشکر مارا پذیرا باشید،،
 
 
آزمایشهای گیاه شناسی
نوشته شده در جمعه 21 مهر 1391
ساعت : 01:00 ق.ظ
نویسنده : ابراهیم لطیفی هندوآبادی

آزمایش های

 

 

 گیاه شناسی:

زمایش واکنشهای گیاه نسبت به نور)


تئوری آزمایش)

فتومورفوژنز شامل واکنشهای گیاه نسبت به محرک نوری با جهت غیر اختصاصی و یا محرک نوری است که در یک زمان ویژه بر گیاه تاثیر ندارد. مثال برای فتومورفوژنز ، بی‌رنگ شدن و طویل شدن غیر عادی ساقه‌هاست که در غیاب نور ، رخ می‌دهد. در این آزمایش شما فرصت دارید تا تاثیر نور را بر تشکیل بافتهای گیاهی مطالعه کنید. در این رابطه ، تاثیرات کمی و کیفی نور را در پدیده بی‌رنگ شدن برگها تعیین خواهید کرد.
هدف آزمایش)
تعیین میزان رشد گیاه در نور و تاریکی

مواد لازم)
1. دو عدد گلدان
2. هشت عدد لوبیا چیتی
3. خاک گلدان
4. آب
5. نوار چسب کاغذی
6. جعبه مقوایی با حدود 45 سانتیمتر ارتفاع

روش کار)

1. هر گلدان را تا 2.5 سانتیمتری لبه آن از خاک پر کنید.

2. دو طرف پایین گلدان ، دو سوراخ ایجاد کنید و هر گلدان را در زیر گلدانیهای جداگانه قرار دهید.

3. در عمق 2.5 سانتیمتری خاک هر گلدان ، 4 دانه لوبیا بکارید.

4. خاک هر گلدان را با آب مرطوب کنید و مراقب باشید که در طول آزمایش ، مرطوب باقی بمانند. و گلدانها را نزدیک پنجره قرار دهید.

5. یکی از گلدانها را داخل جعبه مقوایی قرار دهید. درزهای جعبه را با نوار چسب کاغذی بپوشانید تا نور وارد آن نشود.

6. در پایان دو هفته ، در جعبه را باز کنید و طول ، قطر و رنگ ساقه‌های رشد کرده در نور و تاریکی را با یکدیگر مقایسه کنید.


نتیجه ی آزمایش)

گیاهانی که در تاریکی رشد یافته‌اند، ظاهری دوکی شکل دارند. ساقه آنها درازتر و قطرشان کمتر و رنگ پریده است. ولی ساقه گیاهانی که در نور رشد کرده‌اند، کوتاه ، ضخیم و سبز رنگ هستند. رشد و نمو برگهای گیاهانی که در تاریکی روییده‌اند، کندتر از گیاهانی است که در روشنایی رشد کرده‌اند. فتومورفوژنز واژه‌ای است که در مورد واکنشهای گیاه نسبت به محرک نوری که اختصاصا جهت‌دار یا متناوب نیست، بکار می‌رود. طویل شدن ساقه‌های گیاهانی که در تاریکی رشد کرده‌اند، نتیجه نوعی فتومورفوژنز است که بی‌رنگ شدن یا اتیوله شدن نام دارد.

افزایش بیش از حد طول سلولها در هر ساقه ، ناشی از بالا بودن غیر عادی سطح هورمون اکسین و هورمون اتیلن است. در فقدان نور ، پیش پلاستها نمی‌توانند به کلروپلاست تبدیل شوند. رنگ پریده بودن گیاهان نیز به همین علت است. نور همچنین بر تولید انواع مختلف هورمونها در سلولهای گیاهانی که در مقابل نور آفتاب روییده‌اند، تاثیر دارد. مقدار پایین این هورمونها سبب می‌شود که سلولها کمتر دراز شوند. بنابراین ، گیاهان رشد یافته در مقابل نور ، در مقایسه با گیاهانی که در تاریکی روییده‌اند، دارای ساقه‌های ضخیم و کوتاه هستند.

تئوری آزمایش)

برای ادامه حیات ، گیاهان نیز همانند جانوران ، به انرژی ذخیره شده در پیوندهای شیمیایی غذاها نیاز دارند. در فرآیند فتوسنتز ، گیاهان انرژی دریافتی از خورشید را به صورت انرژی شیمیایی در مولکولهای ترکیبات قندی ذخیره می‌کنند. در فرآیند تنفس ، گیاهان این انرژی را آزاد می‌کنند. در این آزمایش شما فرایندهای فتوسنتز و تنفس را آزمایش می‌کنید و مواردی را که در این دو فرآیند تولید یا مصرف می‌شود، تعیین می‌کنید. همچنین تاثیر عواملی مانند نور و اکسیژن را بر این واکنشها خواهید دید.


هدف آزمایش)

تعیین چگونگی تنفس در بافتهای گیاهی

مواد لازم)


1. سه عدد بطری شیشه‌ای دردار
2. صفحه آلومینیومی 30x30 سانتیمتر
3. دو شاخه گیاه الودآ یا گیاهان آبزی دیگر
4. آب مقطر
5. معرف برم تیمول آبی
6. ماژیک

روش کار)

1. با ماژیک شیشه‌ها را از 1 تا 3 شماره گذاری کنید. در شیشه‌های شماره 1 و 2 هر کدام یک شاخه الودآ قرار دهید.
2. هر سه شیشه را با معرف برم تیمول آبی پر کنید و در آنها را ببندید.
3. شیشه شماره یک را با ورقه آلومینیومی بپوشانید، طوری که نور وارد نشود.
4. هر سه شیشه را در فاصله 20 سانتیمتری جلوی چراغ مطالعه قرار دهید.
5. رنگ محلولهای هر شیشه را مدت 8 ساعت و هر ساعت یکبار کنترل کنید و نتایج را یادداشت کنید.


نتیجه آزمایش)
...

رنگ محلول در شیشه شماره یک ، از آبی به سبز تغییر می‌کند و سرانجام زرد می‌شود. تغییرات در این شیشه به سرعت پیش می‌آید. رنگ محلول شیشه شماره 2 به آرامی به سبز تبدیل می‌شود و رنگ محلول شیشه شماره 3 بدون تغییر باقی می‌ماند. معرف برم تیمول آبی ، شامل آب و یک جوهر رنگی است. این معرف می‌تواند برای آزمایش حضور دی‌اکسید کربن استفاده شود. وقتی دی‌اکسید کربن با آب ترکیب شود، اسید ضعیفی به نام اسید کربنیک تشکیل می‌دهد. بر حسب اینکه مقدار دی‌اکسید کربن محلول چقدر باشد، معرف از آبی به سبز یا زرد تبدیل می‌شود.

در تاریکی، گیاه موجود در ظرف شماره یک ، ضمن فرایند تنفس ، انرژی و مقدار زیادی دی‌اکسید کربن تولید می‌کند که بوسیله تغییر رنگ معرف از آبی به زرد ، مشخص می‌شود. در ظرف شماره 2 ، فتوسنتز و تنفس انجام می‌شود. در حین فرایند تنفس توسط گیاه ، دی‌اکسید کربن تولید می‌شود، اما مقداری از آن در حین انجام فتوسنتز ، دوباره توسط گیاه گرفته می‌شود. رنگ سبز محلول در این ظرف ، نشانه حضور مقدار کمتری از دی‌اکسید کربن است. ظرف شماره سه ، به عنوان شاهد استفاده می‌شود و چون بدون گیاه است و در آن هیچ یک از دو فرایند فتوسنتز و تنفس اتفاق نیفتاده است بنابراین رنگ معرف ، تغییری نکرده است.

تئوری آزمایش)
گیاهان در واکنش به نور دارای جنبش هستند. نورگرایی یا حرکت گیاهان به طرف نور ، منفی یا مثبت خواهد بود. نورگرایی مثبت ، حرکت گیاه به سمت نور و نورگرایی منفی ، حرکت گیاه در جهت مخالف نور است. در این آزمایش ، شما واکنش گیاهان را نسبت به نور مطالعه خواهید کرد.

هدف آزمایش)
تعیین واکنش گیاه جو دو سر نسبت به نور

مواد لازم)

1. گلدان
2. خاک گلدان
3. یک قاشق غذا خوری دانه جو دو سر
4. آب

روش کار)

1. گلدان را از خاک گلدان تا 5 سانتیمتری لبه آن پر کنید.

2. دانه‌های جو دو سر را در سطوح خاک گلدان بپاشید و روی دانه‌ها را به ارتفاع 2.5 سانتیمتری با خاک بپوشانید.

3. خاک را با آب مرطوب نگه دارید و مراقب باشید که رطوبت به حدی نباشد که آب از آن بچکد.

4. گلدان را روی یک میز و نزدیک پنجره بگذارید و آن را به مدت 14 روز نگهدارید.

5. هر روز گلدان را مورد مشاهده قرار دهید و میزان رشد دانه‌های جو دو سر را در بالای سطح خاک ثبت کنید.


نتیجه ی آزمایش)

اولین نشانه‌های رشد دانه‌ها پس از 6 - 4 روز ظاهر می‌شود و به صورت مستقیم با ساختاری شبیه لوله بسته از میان خاک بیرون می‌آیند و به طرف نور رشد می‌کنند. پس از چند روز ، برگها از انتهای این لوله‌ها خارج می‌شوند و لوله‌ها و برگها به سمت نور خم می‌شوند. هنگامی که دانه ها می‌رویند، هر برگ اولیه ، بوسیله ساختاری استوانه‌ای شکل و توخالی ، محافظت میشود. این ساختار که اطراف برگ را گرفته است، کلئوپتیل نامیده می‌شود. پس از اینکه کلئوپتیل تا بالای سطح خاک رشد کرد، رشدش متوقف می شود، می‌ترکد، و برگ از آن بیرون می‌آید.

کلئوپتیل و برگ به طرف نور خم می‌شوند که این ناشی از ساخته شدن هورمون اکسین است. طبق نظریه نورگرایی ، بر اثر حساس بودن هورمون اکسین نسبت به نور ، این ماده از سمت نور دیده به سمت نور ندیده حرکت می‌کند. بر این اساس ، سلولهایی که در سایه قرار دارند، تراکم اکسین آنها بیشتر از سمت آفتاب خواهد بود. این سبب می‌شود که سمت نور ندیده بیشتر رشد کند و ساقه به سمت نور خم شود.

آزمایش اثبات تسلط جوانه انتهایی ساقه

تئوری آزمایش)

هورمونهای واقعی شناخته شده گیاهان مثل هورمون اکسین ، مسئول بسیاری از پاسخهای گیاهی هستند. برای مثال اکسین بر رشد انواع جوانه‌ها ، ساقه ، برگ و ریشه گیاهان تاثیر دارد. در این آزمایش شما فرصت می‌یابید تا نمایش تاثیر غلبه رشد راس ساقه را بر جوانه‌های جانبی را ببینید. در واقع رشد جوانه انتهایی ساقه ، مانع رشد جوانه‌های جانبی می‌شود و این عمل تحت تاثیر هورمون اکسین است.
هدف آزمایش
بررسی تاثیر جوانه انتهایی ساقه بر روی رشد جوانه‌های جانبیمواد لازم)

1. 10عدد سیب زمینی
2. ماژیک
3. یک ظرف با سطح بزرگ

روش کار)

1. با استفاده از یک ماژیک ، هر سیب زمینی را شماره‌ گذاری کنید.

2. ظاهر هر سیب زمینی را مشاهده کرده و گزارش دهید.

3. سیب زمینیها را در کنار یکدیگر در ظرف بزرگ قرار دهید. فضای کافی را برای هر کدام در نظر بگیرید. و ظرف را در قفسه دربسته‌ای بگذارید.

4. ظاهر سیب زمینیها را هر هفته مشاهده و ثبت کنید تا هر یک از جوانه‌ها 15 سانتیمتر رشد کنند. این مقدار رشد ، سه هفته یا بیشتر وقت می‌گیرد.

5. هنگام مشاهده رشد جوانه‌ها ، خیلی دقت کنید که جوانه‌ها نشکنند.

نتیجه ی آزمایش)

یک سیب زمینی ، بخشی از ساقه زیر زمینی گیاه سیب زمینی است. جوانه‌های روی سیب زمینی ، چشم نامیده می‌شوند. چشم انتهایی سیب زمینی رشد می‌کند و ساقه درازی را که در راس آن جوانه انتهایی است، می‌سازد. چشمهای باقیمانده ، جوانه‌های جانبی هستند. رشد جوانه انتهایی ساقه در سیب زمینی و سایر گیاهان ، از رویش جوانه‌های جانبی در پایین ساقه ممانعت می‌کند. ممانعت از رشد شاخه‌های جانبی ، به علت وجود شاخه انتهایی ، تسلط انتهایی ساقه نامیده می‌شود.

به نظر می‌رسد، غلبه جوانه انتهایی ساقه بر جوانه‌های جانبی ، نتیجه تولید اکسین در سلولهای مریستمی جوانه انتهایی و انتقال آن به طرف پایین باشد. سلولهای مریستمی در راس هر ساقه تجمع یافته‌اند و این سلولها توسط فرآیندی به نام تقسیم میتوز تکثیر می‌شوند. تقسیم سلول در مریستم جوانه انتهایی ، با حضور اکسین تحریک می‌شود. اما انتقال اکسین تولید شده در مریستم انتهایی به طرف پایین از تقسیمات سلولها در جوانه‌های جانبی جلوگیری می‌کند.

آزمایش روزنه‌های هوایی در گیاهان

تئوری آزمایش)


فرایند تولید انرژی در گیاهان یعنی فتوسنتز ، در برگها و ساقه‌های جوان انجام می‌شود. انجام این فرایند نیازمند تامین مقدار زیاد و یکنواختی از دی‌اکسید کربن است که بایستی از هوای اتمسفر به سلولهای فتوسنتز کننده برگ راه یابد. فتوسنتز همچنین به مقدار مساوی با دی‌اکسید کربن ، اکسیژن تولید می‌کند که از برگها و ساقه‌ها خارج شده و وارد اتمسفر می‌شود.

تنظیم مبادلات این گازها از طریق منفذها یا روزنه‌های هوایی برگ انجام می‌شود. در این آزمایش ، شما محل روزنه‌ها و تاثیر محیط بر آنها را تعیین خواهید کرد.


هدف آزمایش)
تعیین وجود روزنه‌هایی در برگها برای ورود گازها به گیاه.
مواد لازم

1. شیشه نوشابه
2. آب
3. چاقو
4. ساقه برگدار گیاه عشقه
5. خمیر مجسمه سازی
6. مداد
7. نی نوشابه خوری
8. آینهروش کار)

1. شیشه نوشابه را تا فاصله 2.5 سانتیمتری دهانه آن ، از آب پر کنید.

2. به کمک چاقو ، انتهای ساقه عشقه را بطور مورب قطع کنید.

3. اطراف ساقه نزدیک محل برگ را با خمیر مجسمه سازی یا گل سفالگری بپوشانید.

4. ساقه را در بطری آب قرار دهید بطوریکه انتهای آن زیر آب باشد.

5. دهانه بطری را با خمیر مجسمه سازی بپوشانید و سوراخی را برای عبور نی باز کنید.

6. نی را در سوراخ قرار دهید، طوری که سوراخ آن در فضای بالای آب بطری قرار گیرد.

7. بطری را جلوی آینه بگذارید، از طریق نی ، هوای درون بطری را بمکید و در حین مکیدن به تصویر انتهای ساقه در آینه نگاه کنید. هیچ منفذی در خمیر وجود نداشته باشد این کار مشکل خواهد بود پس باید عمل مکیدن را زیاد انجام دهید.

نتیجه آزمایش)
......
روزنه‌ها منفذهای اختصاصی در اپیدرم برگ ، برای تبادل گازها هستند. آوندهای چوبی لوله‌های استوانه‌ای و توخالی با دیوارههای ضخیم هستند که در تمام سطوح برگ و تا پایین ساقه امتداد دارند و کار انتقال آب و املاح از ریشه تا برگ را انجام می‌دهند. در این آزمایش ، برگ و ساقه گیاه عشقه اجبارا مثل یک نی عمل می‌کنند و نشان می‌دهند برگها دارای منفذهایی هستند که گازها می‌توانند از میان آنها عبور کنند.

در این آزمایش دیده می‌شود که پس از مکیدن هوای بطری ، حبابهایی درون آب در انتهای ساقه عشقه تشکیل می‌شود. با توجه به اینکه بین هوای داخل و خارج بطری ، اختلاف فشار بوجود می‌آید، هوا وارد برگ می‌شود. مکیدن هوای درون بطری ، باعث پایین آمدن فشار درون آن می‌شود. فشار بیشتر هوا در خارج بطری ، باعث می‌شود هوا از راه روزنه‌ها به داخل برگ وارد شود. هوا از طریق آوندها به پایین ساقه جریان می‌یابد از خروج از انتهای باز آوندها ، حبابهای هوا را درون آب ، بوجود می‌آورد.

آزمایش دستگاه انتقال مواد در گیاهان آوندی

تئوری آزمایش)

سلولهای گیاهی باید آب ، املاح ، اکسیژن و غذا دریافت کنند و مواد زاید مثل دی‌اکسید کربن را دفع کنند. در گیاهان آوندی ، آوند چوبی و آوند آبکشی ، بافتهای لوله‌ای شکل هستند که سبب انتقال مواد در تمام بخشهای گیاه می‌شوند. در این پروژه شما می‌توانید چگونگی حرکت مایعات را از میان دستجات آوندی گیاهان که شامل آوندهای چوبی ، آبکشی و سلولهای نگدارنده است، نمایش دهید.
هدف آزمایش
نمایش انتقال مایع در دستگاه آوندی گیاهان
مواد لازم

1. یک لیوان شیشه‌ای شفاف
2. 2 ساقه تازه کرفس با چند برگ
3. رنگ قرمز خوراکی
4. چاقو
5. آب

روش کار)

1. حدود 4/1 لیوان را از آب پر کنید.

2. به مقدار کافی رنگ قرمز حیاتی در لیوان بریزید تا آب ، قرمز پر رنگ شود.

3. با استفاده از چاقو ، انتهای هر ساقه کرفس را بطور عرضی قطع کنید.

4. انتهای قطع شده ساقه‌ها را در لیوان حاوی آب رنگی نگه دارید.

5. در سه ساعت اول ، تغییرات ظاهری ساقه را هر ساعت مشاهده و ثبت کنید. در طول 12 ساعت اول آزمایش ، تعداد مشاهدات را هر چند دفعه که ممکن است افزایش دهید.

6. پس از 12 ساعت ، یک ساقه کرفس را از لیوان بیرون آوردید و تغییرات ظاهری را مشاهده و گزارش کنید.

7. با استفاده از چاقو با دادن برشهای عرضی ، قطعه‌هایی را از ساقه جدا کنید. این قطعه‌ها را از 2.5 سانتیمتری پایین ساقه ، وسط و انتهای آن تهیه کنید. شکل ظاهری هر قطعه را مشاهده و گزارش کنید.

8. پس از 24 ساعت ، سطح خارجی یک ساقه را وقتی هنوز در آب رنگی است، مشاهده کنید.

9. سه بخش از این ساقه را مطابق مرحله 7 ببرید و ظاهر آنها را مشاهده و گزارش دهید.


برش عرضی آوند چوبی

نتیجه آزمایش)
در طول سه ساعت اول ، رنگ قرمز کم رنگی دیده می‌شود که در ساقه‌ها بالا آمده است. پس از 12 ساعت ، برگها رنگ مایل به قرمز پیدا می‌کنند. در قطعه‌های بریده شده از ساقه ، نقاط کوچک قرمز رنگی که در فاصله‌های معین از لبه‌های خارجی قرار گرفته‌اند، دیده می‌شوند. بعد از 24 ساعت ، برگها به صورت قرمز پر رنگتری درمی‌آیند، اما قطعه‌های ساقه به همان صورت دیده می‌شوند. گیاهان آوندی دارای بافتهای ویژه‌ای برای انتقال غذا ، آب و املاح هستند که به آنها دستگاه انتقال مواد می‌گویند.

حرکت رو به بالای آب که برخلاف نیروی کشش جاذبه زمین انجام می‌شود، ناشی از عمل لوله‌های مویین و تعرق برگها است. خاصیت لوله‌های مویین ، بالا رفتن یک مایع در لوله‌های کوچک ، بر اثر نیروی پیوستگی و نیروی چسبندگی است. چسبندگی بین مولکولهای آب و دیواره داخلی آوندهای چوبی ، سبب بالا راندن آب دیواره لوله‌های چوبی می‌شود. تعرق فرایند تبخیر آب از میان سوراخهایی به روزنه‌های هوایی در برگ است. در هنگام تبخیر آب از برگها ، آب به درون ریشه کشانده می‌شود وارد آوندهای چوبی می‌شود که این حرکت آب ، دلیلی به افزایش رنگ قرمز در برگهاست.

:: مرتبط با: گیاهی ,
 دیدگاه شما برای نگاه سبز
yukibankowski.exteen.com دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:43 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web page regularly, this site is really good and the viewers are in fact
sharing nice thoughts.
Merlin دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:27 ق.ظ
Article writing is also a fun, if you be
acquainted with then you can write or else it is difficult to write.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر